Catering Groep Nederland Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door Catering Groep Nederland gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we e graag over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. 

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de websites: Cateringgroep.nl. Barbecuecatering.nl, Buffetcatering.nl en Pizzacatering.nl. De wijze van verwerking van persoonsgegevens doen we conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG). In deze verklaring legt Catering Groep uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel. 

Accepteren privacy- en cookieverklaring

Door gebruik te maken van onze website geef je aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over je persoonsgegevens op twee verschillende manieren. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief bij ons achterlaat via het contact of offerte formulier op de website, en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies. Wanneer je contact opneemt met Catering Groep, Barbecuecatering, Buffetcatering of Pizzacatering, vragen we je om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens slaan wij op in het klant systeem van Catering Groep Nederland.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij ontvangen worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server of die van een derde partij.  We gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verrichten van de aangeboden diensten
  • Het contact zoeken/ houden met relaties
  • Het analyseren en/of verbeteren van onze dienstverlening
  • Het leveren en factureren van onze diensten en producten

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. De cookies analyseren het internetgedrag van bezoekers, enerzijds voor het verbeteren van onze dienstverlening en anderzijds het gebruik van onze website.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser ook instellen op het weigeren van cookies (gedeeltelijk of helemaal). Als cookies zijn uitgeschakeld in de browser, is het mogelijk dat bepaalde functies en services niet correct functioneren. Wij gebruiken de cookies van Google Analytics; deze cookies zijn aangeboden door Google en helpen ons een beeld te vormen hoe de gebruiker onze website gebruikt. 

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens

Catering Groep Nederland neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen beschikken over de toegang tot de gegevens. Je persoonsgegevens bewaren en verwerken we voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. 

Inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

Volgens de AVG heb je als betrokkene/ website bezoeker een aantal rechten, bijvoorbeeld het recht op inzage of het recht van verwijdering. Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contact formulier op de website. Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Derde partij

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkers overeenkomst aangaan. Catering Groep Nederland vertrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Wanneer je via de website van Catering Groep Nederland wordt doorverwezen naar een andere website, is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkele voor de websites van Catering Groep Nederland. Bij uitzondering moeten wij soms persoonsgegevens vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende regel-of wetgeving moeten voldoen. Wij proberen in dergelijke situaties je zo goed mogelijk te informeren.

 

Wijzigingen privacy-en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in de privacy-en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam onze verklaring regelmatig te raadplegen.